.
 
NYHETER TILBUD PROGRAM
 

 

Naturen ved Venabu på Venabygdsfjellet

Naturen rundt Venabu er mild, men allikevel spennende. Hotellet ligger midt i et viddelandskap omkranset med avrundede topper. Det er mange fjellvatn og bekker, og midt på vidda finner en dype kløfter og høye fosser. Det er lett å ta seg fram i dette landskapet, og mange merkede stier og løyper.

 

Villreinen i området er ren etterkommer av den europeiske tundrareinen, og er internasjonalt verneverdig. Derfor er det strenge restriksjoner på motorisert ferdsel i utmark, og i vinterhalvåret er det stopp- og parkeringsforbud på en strekning midt over fjellet der reinen har sine trekkruter. Fortsatt er det mange rester etter den gamle fangstkulturen.

 

Det er et rikt og variert dyre- og fugleliv. Særlig på våren og forsommeren er det mye fuglesang, spesielt legger en merke til gauken. Om høsten er området populært for bærplukkere og jegere.

 

Vinteren er svært stabil, med snø i ca 6 måneder. Ikke de store mengdene, men 70-120 cm med snø er normalt her. Terrenget er særdeles velegnet for skiturer, både lette og krevende. Her kan en nyte stillheten og studere spor etter hare, rev, rype, jerv og flere. Mer om fauna...................
 

Egen side om flora.............

 

Landskapet er tegnet på 1980-tallet av Adachi, se større format.

Kom gjerne med innspill til disse sidene.

Dette er ganske varig (statisk) informasjon, men ikke mindre verdifull av den grunn.
 Forslag til linker er velkommen. Ta kontakt pr e-post til lars@venabu.no.

  

www.venabu.no administreres av Line Tvete Senest oppdatert: 03.03.2017