Betingelser og vilkår ved bestilling av rom eller hytte

Før du bestiller, ber vi deg om å lese nøye gjennom våre vilkår og betingelser.

Betingelsene under gjelder ved bestilling gjort av privatpersoner. For private grupper på 15 personer eller mer, og lag/foreninger/byråer («Turopperatør») gjelder egne avbestillingsregler. 

For aktivitetspakker gjelder egne betingelser.

Hvis du har noen spørsmål om våre betingelser, ta kontakt med bookingavdelingen på: venabu@venabu.no

Covid-19
Endring i avbestillingsvilkår

 

Bestillinger for vinteren 2020/2021:

Vi følger til enhver tid myndighetenes anbefalinger. For vintersesongen 20/21 krever vi ikke depositum, og du kan avbestille kostnadsfritt inntil 48 timer før ankomst.

Our usual terms and conditions apply to cabin bookings

1. Venabu Fjellhotell
Alle avtaler med Venabu Fjellhotell, er i dette dokumentet referert til ‘oss’ eller ‘vi’ som Venabu Fjellhotell. Venabu Fjellhotell er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 932096781.

2. Din økonomiske beskyttelse
Venabu Fjellhotell overholder Norsk lov, Pakkereiseloven og er medlem av Reisegarantifondet, rgf.no.

3. Om disse vilkårene
Alle rom, pensjonsopphold og hytteopphold selges i henhold til vilkårene nedenfor.

Gjelder for privatpersoner. For grupper over 20 personer og turoperatører/reisebyrå gjelder egne avbestillingsregler.

4. Bestilling og betaling
4.1 Venabu Fjellhotell godtar bestillinger gjort av personer over 18 år ved bestilling. Bestilling av eller på vegne av personer under 18 år, kan aksepteres når de ledsages på turen av en annen person over 18 år og med skriftlig samtykke fra foresatte.

4.2 Ved å bestille hos oss samtykker du til å akseptere disse vilkårene og betingelsene. Når en gruppe foretar en bestilling, aksepterer alle deltakere i gruppen disse vilkårene.

4.3 Hotellrom: Når du har gjort en reservasjon vil vi sende en skriftlig bekreftelse som sikrer deg reservasjonen av rommet. Når du mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er ansvarlig for å holde oss informert om eventuell endring av kontaktinformasjon.

Hytter: Når du har gjort en reservasjon vil vi be om depositum på 20 % av avtalt pris som bekrefter din bestilling. Vi vil da sende en skriftlig bekreftelse som sikrer deg reservasjonen av hytta. Når du mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er ansvarlig for å holde oss informert om eventuell endring av kontaktinformasjon.

4.5 Resterende beløp betales ved avreise.

Vi godtar følgende kredittkort: Bankkort, American Express, Mastercard, Visa, Maestro, Universal Presentkort og betaling med bankoverføring.

Hvis du betaler med bankoverføring fra en bank utenfor Norge, skal internasjonale betalingskostnader betales av deg på betalingstidspunktet.

5. Avbestilling gjort av deg
Vi anbefaler at du tegner avbestillingsforsikring ved bestilling. Hvis du ønsker å kansellere reservasjonen, må du varsle Venabu Fjellhotell skriftlig. Ditt skriftlige varsel om kansellering vil være gjeldende fra den datoen vi mottar det.

Avbestillingsregler hotellrom:

Avbestilling senere enn 2 dager før ankomst: du belastes med 50 % av avtalt pris.

Avbestillingsregler hytter:

Avbestilling senere enn 10 dager før ankomst: vi beholder innbetalt depositum.
Avbestilling senere enn 2 dager før ankomst: du belastes med 50 % av avtalt pris.

Det er ditt ansvar å kontakte forsikringsselskapet ditt.

Eventuell betaling forfaller innen 14 dager etter kanselleringsdatoen.

Avbestilling av pakker (fotturer, rideturer o.a.) har egne avbestillingsregler.

Dersom du har innbetalt depositum, men ikke kan reise hit, vil vi tilby deg å endre reservasjon til et senere tidspunkt.

6. Priser
Venabu Fjellhotell forbeholder seg retten til å justere priser i samsvar med endringer i offentlige skatter og avgifter og andre avgifter utenfor vår kontroll.

7. Avbestilling gjort av Venabu Fjellhotell
Hvis vi av en eller annen grunn må avbestille reservasjonen din, vil du bli informert om dette så snart det er rimelig mulig. Du vil motta full refusjon av beløpet som er innbetalt, med mindre vi avbestiller av hensyn til Force Majeure.

Hvis Venabu Fjellhotell avbestiller en bestilling, er vi ikke ansvarlig for andre utgifter du måtte ha pådratt deg som følge avbestillingen.

8. Uunngåelige hendelser (force majeure)
Venabu Fjellhotell påtar seg ikke ansvar for konsekvensene av krig, trussel om krig, opptøyer, sivile forstyrrelser, industrikonflikter, faktisk eller truet terroraktivitet og dens konsekvenser, naturkatastrofe eller atomkatastrofe, brann, epidemier, helserisiko og pandemier, uunngåelige og uforutsigbare tekniske problemer med transport av grunner utenfor vår kontroll eller hos våre leverandører, lukkede eller overbelastede flyplasser eller havner, orkaner og andre faktiske eller potensielle ugunstige værforhold og andre lignende hendelser. Hvis slike forekomster fører til at Venabu Fjellhotell må avbestille en bestilling, vil vi forsøke å tilby et alternativ, men påtar oss ikke noe ansvar for retur av gebyrer og depositum som er betalt før avbestilling eller avkortning av oppholdet.

9. Leveranse fra tredjepart
Venabu Fjellhotell har tredjeparts tilbydere av aktiviteter og transport. Vi fraskriver seg ansvaret for uforutsette hendelser som gjelder leveranse av tredjepart.

10. Ditt ansvar
10.1 Gjester er forpliktet til å overholde regler og forskrifter som er gitt av myndighetene eller turoperatørens representanter. Dette inkluderer eventuelle regler for oppførsel som er fastsatt av transportører, instruktører etc.

10.2 Gjester som opptrer på en slik måte at de er til sjenanse for ansatte, guider og andre gjester kan bli ekskludert fra Venabu Fjellhotell, og må selv stå for kostnaden ved hjemreise. Ødeleggelser av bygninger, utstyr og inventar som påføres av gjester ved Venabu Fjellhotell skal erstattes i sin helhet av gjesten.

11. Visa og reisekrav
Det kreves pass når du reiser til Norge fra et land utenfor Schengen-området. Vi anbefaler at gjestene alltid tar med passet ditt. Hvis det kreves visum for å reise til Norge, er gjester selv ansvarlige for å få innvilget visum.

12. Klager
Hvis du eller en i gruppen har en klage på tjenesten du mottar når som helst under oppholdet, vennligst informer oss så raskt som mulig for å gi oss muligheten til å løse situasjonen til en gjensidig avtale. Hvis klagen ikke løses til din tilfredshet under oppholdet, bør du opplyse om klagen skriftlig innen 28 dager. Tvister er regulert av norsk lov.

13. Rettigheter knyttet til tekst og bruk av fotografier
I forbindelse med noen av aktivitetene våre kan vi publisere tekst, video og bilder på www.venabu.no, www.venabustallen.no og sosiale medier, som en del av vår markeds-kommunikasjon. Hvis du ikke ønsker å vises i disse, må du informere hotellet ved starten av en eventuell turdeltagelse.

Personvern: Når du samtykker til disse vilkårene, aksepterer du at du har lest vår personvernpolicy.

Disse vilkårene gjelder fra og med 10.05.2020

Revidert: 20.11.2020.

Betingelser og vilkår ved bestilling av aktivitetspakker

Les nøye gjennom våre vilkår og betingelser før du bestiller.

Disse betingelser og vilkår gjelder for privatkunder ved bestilling av aktivitetspakker som rideferier, fotturferier, skiteknikkurs, fotokurs osv, for mer info kontakt oss på e-post: venabu@venabu.no

Covid-19

Endring i vilkår for vinteren 20/21

Vi følger til enhver tid myndighetenes anbefalinger. For vintersesongen 20/21 krever vi ikke depositum. Dersom du må avbestille, ber vi deg om å kontakte oss så snart som mulig. Vi hjelper deg gjerne med å flytte ferien til en annen dato.

Vilkårene som er angitt nedenfor gjelder for bestilling av fotturer, ski- og trugeturer aktivitetspakker og ridepakker.

1. Venabu Fjellhotell
Alle turene arrangeres av Venabu Fjellhotell, i dette dokumentet referert til som Venabu Fjellhotell, «oss» eller «vi». Venabu Fjellhotell er en registrert virksomhet med organisasjonsnummer 932 096 781.

2. Din økonomiske beskyttelse
Venabu Fjellhotell overholder Norsk lov, Pakkereiseloven, vedrørende pakkereiser og reisegarantier. Venabu Fjellhotell overholder Reisegarantifondet, rgf.no.

3. Om disse vilkårene
Alle turer selges i henhold til vilkårene nedenfor. Klausulene nedenfor og informasjonen gitt i den detaljerte turbeskrivelsen utgjør vilkårene og betingelsene for din kontrakt med oss. Dersom Venabu Fjellhotell gir informasjon om endringer i pakken før pakken er kjøpt, vil den korrigerte informasjonen erstatte de tilsvarende elementene i turbeskrivelsen.

4. Bestilling og betaling
4.1 Venabu Fjellhotell godtar bestillinger gjort av personer over 18 år ved bestillings dato. Bestillinger av eller på vegne av personer under 18 år kan aksepteres når de ledsages på reisen av en annen person over 18 år og med skriftlig samtykke fra foreldre eller verge.

4.2 Ved å bestille hos Venabu Fjellhotell samtykker du til å akseptere alle disse vilkårene og betingelsene. Når en gruppe foretar en bestilling, samtykker alle deltakere i gruppen til å akseptere disse vilkårene.

4.3 Venabu Fjellhotell-pakker må bestilles skriftlig eller elektronisk, og bookingen er bindende. Bestemmelsene om avbestilling i norsk avbestillingslov, Forbrukerkjøpsloven, gjelder ikke når du bestiller turer.

4.4 Et depositum på 3000 kr kreves for å sikre en bestilling. Hvis du kansellerer er depositumet ikke-refunderbart, så vi anbefaler at du tegner forsikring for å dekke avbestillingen.

4.5 Din reservasjon vil bli akseptert når vi mottar depositum, og vi vil deretter utstede en bekreftelse. En kontrakt vil foreligge mellom oss fra den dagen vi utsteder bekreftelsen. Når du mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er ansvarlig for å holde Venabu Fjellhotell informert om eventuell endring av adresse eller kontaktinformasjon.

4.6 Vi fakturerer deg deretter restbeløpet i forkant. Dette må du betale senest 56 dager før ankomst. Hvis du bestiller mindre enn 56 dager før ankomst, må full betaling skje ved bestilling. Hvis du ikke betaler restbeløpet innen forfallsdato, blir bookingen kansellert, og du mister depositumet ditt.

Vi godtar følgende bankoverføring og kredittkort: American Express, Mastercard, Visacard, Maestro, Eurocard.

Hvis du betaler med bankoverføring fra en bank utenfor Norge, bør internasjonale betalingskostnader betales av deg på betalingstidspunktet.

 

5. Avbestillinger gjort av deg

Vi anbefaler at du tegner avbestillingsforsikring. Hvis du ønsker å avbestille bestillingen din, må du varsle Venabu Fjellhotell skriftlig, via e-post eller brev. Ditt varsel om kansellering trer først i kraft når den er mottatt skriftlig av oss og vil være gjeldende fra den datoen vi mottar den. Vi refunderer alle betalte beløp, minus avbestillingsgebyr som følger:

56 dager eller mer: Tap av depositum
30-55 dager: 50 % av total pakkepris
Mindre enn 30 dager: Fullt beløp

Det er ditt eget ansvar å kontakte forsikringsselskapet ditt.

 

 6. Endringer gjort av oss
Venabu Fjellhotell planlegger turer som noen ganger påvirkes av plutselige og uforutsigbare forandringer. Dette betyr at vi kanskje må endre turene våre på kort varsel. Hvis mulig, vil vi informere deg om slike endringer før du inngår en kontrakt med oss.

Hvis behovet for å gjøre endringer oppstår etter at en tur er bestilt, vil vi gjøre vårt beste for å levere en turpakke som samsvarer med den opprinnelige så mye som mulig og innenfor samme prisklasse, og vi vil informere deg så snart det er mulig. Denne usikkerheten er en del av «pakken» vi tilbyr. Vi forbeholder oss retten til å gjøre visse endringer som en del av kontrakten, og vi respekterer dine rettigheter som er definert i pakkereiseloven, Pakkereiseloven, hvis endringene i reisen anses å være i manglende samsvar med utførelsen av pakkereisekontrakten.

7. Priser
Venabu Fjellhotell forbeholder seg retten til å justere priser i samsvar med endringer i de underliggende turkostnadene og statlige avgifter. Vi vil varsle deg om prisøkninger senest 20 dager før avreisedato. Hvis prisen øker med mer enn 10 % av den avtalte kjøpesummen, har du rett til å trekke deg fra kontrakten uten kostnad for deg.

8. Minimumsantall
Det kreves et minimum gruppestørrelse for gruppereiser. Minste gruppestørrelse er spesifisert i turbeskrivelsen på vår hjemmeside. Hvis vi ikke oppfyller minimum gruppestørrelse, kan vi ofte fortsatt arrangere pakken mot en liten tilleggsavgift. Hvis tilleggsavgiften overstiger 10 % av reisens totale kostnad, har du rett til å avbestille turen og motta full refusjon. Hvis vi må avbestille reisen din fordi gruppestørrelsen ikke har nådd sitt minimumsantall, se punkt 9 nedenfor.

9. Avbestillinger gjort av Venabu Fjellhotell

Hvis vi må avlyse pakken din fordi gruppen ikke har nådd sitt minste antall, vil vi fortelle deg ikke mindre enn 30 dager før turen.

Hvis vi av andre grunner må avbestille pakken din, vil du bli informert om dette så snart det er rimelig mulig, og du vil motta full refusjon av beløpet som er betalt til Venabu Fjellhotell, med mindre vi avbestiller turen av hensyn til Force Majeure eller fiasko fra din side for å betale den endelige saldoen.

Hvis Venabu Fjellhotell avlyser en tur, vil vi ikke være ansvarlig for utgifter du måtte ha pådratt deg som et resultat av bookingen din eller i forventning om at turen skal finne sted.

10. Uunngåelige hendelser (force majeure) 
Venabu Fjellhotell påtar seg ikke ansvar for konsekvensene av krig, trussel om krig, opptøyer, sivile forstyrrelser, industrikonflikter, faktisk eller truet terroraktivitet og dens konsekvenser, naturkatastrofe eller atomkatastrofe, brann, epidemier, helserisiko og pandemier, «acts of God», uunngåelige og uforutsigbare tekniske problemer med transport av grunner utenfor vår kontroll eller hos våre leverandører, lukkede eller overbelastede flyplasser eller havner, orkaner og andre faktiske eller potensielle ugunstige værforhold og andre lignende hendelser. Hvis slike forekomster fører til at Venabu Fjellhotell må avbryte en aktivitet, vil vi forsøke å tilby et alternativ, men påtar oss ikke noe ansvar for tilbakelevering av avgifter som er betalt før avbestilling eller avkorting.

11. Pakkeprogram
All tilretteleggelse vil bli gjort for å overholde den opprinnelige planen for turen, men det kan forekomme endringer både i turer og guider på grunn av eksterne faktorer utenfor Venabu Fjellhotells kontroll. Våre guider forbeholder seg retten til å utøve skjønn og endre programmer når som helst av hensyn til sikkerhet, fjell- eller værforhold. I tilfelle det blir gjort endringer i reiseruten vil kunden betale ekstra kostnader.

12. Tredjeparts leverandører
Venabu Fjellhotell har undersøkt etter beste evne praktiseringen av tilbydere av aktiviteter, overnatting og transport den utnytter. I tilfelle uforutsette omstendigheter, skal ulykke eller hendelser på grunn av handlinger fra en tredjepart Venabu Fjellhotell ikke holdes ansvarlig.

Ditt ansvar

13. Forsikringer
Du er forpliktet til å tegne tilfredsstillende ulykkesforsikring som også må dekke hjemsendelse om nødvendig. Du er ansvarlig for at forsikringsdekningen er tilstrekkelig for de spesifikke behovene du har valgt i aktiviteten. For eksempel hvis du bestiller skisafari er det ditt ansvar å forsikre deg om at forsikringen din dekker langrennsski. Du må ha forsikringsdokumentasjon tilgjengelig til en hver tid (i papir eller elektronisk).

14. Forberedelser: Trening og utstyr
Noen av turene våre er fysisk og teknisk utfordrende. Derfor må du ha et nivå av kondisjon og dyktighet som passer for turen. Kontakt oss for informasjon om fysisk form og tekniske ferdigheter som kreves for turen. Hvis kondisjonen din eller ferdighetsnivået ikke oppfyller minimumskravene for å delta i en aktivitet, eller hvis det blir tydelig under en aktivitet, forbeholder vi oss retten til å be deg om å avbryte deltakelsen. Ved bestilling vil vi sende deg informasjon om utstyr, og du må komme med passende utstyr. Hvis du bestiller på vegne av en gruppe, er du ansvarlig for at alle gruppemedlemmer har lest all informasjon før avreise.

15. Medisinsk behandling
Ved å booke en aktivitet bekrefter du (og i tilfelle av en gruppebestilling, alle andre medlemmer av gruppen) at du er ved god medisinsk helse og kan delta i den valgte aktiviteten. Hvis du lider av en medisinsk tilstand som kan ha innvirkning på din deltakelse, må du fremlegge en legeattest fra legen din om at han / hun mener at du trygt kan utføre den aktiviteten du har bestilt på tidspunktet for selve bestillingen.

16. Aksept av risiko
Vær oppmerksom på at turene våre medfører fare for farlige situasjoner og ulykker. Som klient må du akseptere at du deltar på egen risiko. Du godtar at aktivitetene i våre pakker kan medføre fare for død eller alvorlig personskade, og at forsinkelser og endringer og derved ubehag er mulig i fjellområder.

Våre turledere arbeider med høye profesjonelle standarder og har erfaring med destinasjonene og instruksjonene deres må følges. Turlederne eller Venabu Fjellhotell kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller ubehag som likevel kan oppstå.

17. Omsorgsplikt
17.1 Ved å booke samtykker du til å følge instruksjoner og beslutninger tatt av turguiden. Vi forbeholder oss retten til å ekskludere individer fra en aktivitet på grunn av helse eller sikkerhet. Personer som er ekskludert har ikke rett til refusjon. Enhver person som strider mot beslutningene eller rådene fra reiselederen, eller foretar uavhengige aktiviteter som ikke er autorisert under aktiviteten, gir fra seg beskyttelsen og plikten til den som leder aktiviteten for Venabu Fjellhotell.

17.2 Du er forpliktet til å overholde de regler og forskrifter som er gitt av myndighetene eller turoperatørens representanter, inkludert eventuelle regler for oppførsel som er fastsatt av individuelle transportører osv.

17.3 Du må ikke opptre på en slik måte at du er til sjenanse for ansatte, guider og andre reisende. Hvis du grovt forsømmer ditt ansvar og forpliktelser, kan du bli nektet deltakelse i eller ekskludert fra resten av turen uten å ha rett til refusjon fra Venabu Fjellhotell. Hvis du blir ekskludert etter at du har startet turen, kan det hende du må dekke kostnadene for hjemturen. Du er ansvarlig for eventuelle skader på Venabu Fjellhotell. I tilfelle skade eller tap av lån eller leie utstyr, er du ansvarlig for reparasjon eller utskifting.

18. Forlater du en aktivitet
Det er underforstått at hvis du bestemmer deg for frivillig å forlate en aktivitet, kan ikke vi holdes ansvarlig for din sikkerhet, trivsel eller kostnader som påløper etter at du forlot aktiviteten.

19. Visum- og reisekrav
Det kreves pass når du reiser til Norge fra et land utenfor Schengen-området. Vi anbefaler at du alltid tar med deg passet. Hvis det kreves visum for reisen din til Norge, er du ansvarlig for å få innvilget visum for Norge.

20. Klager
Hvis du har en klage på tjenesten du mottar når som helst under aktiviteten, vennligst informer oss så snart som mulig for å gi oss muligheten til å løse situasjonen til en gjensidig avtale. Hvis klagen ikke er løst til din tilfredshet under turen, bør du opplyse om klagen skriftlig innen 28 dager. Tvister er regulert av norsk lov.

21. Rettigheter knyttet til tekst og bruk av fotografier
I forbindelse med noen av våre turer kan vi legge ut tekst og bilder på www.venabu.no og/eller www.venabustallen.no . Vi bruker også aktivt bilder fra turer i markedsføringskommunikasjonen. Disse bildene kan brukes i forskjellige medier. Hvis du ikke ønsker å vises på slike bilder, må du informere turlederen din når du starter turen.

Disse vilkårene gjelder for all aktivitet og pakkebestilling som er gjort med Venabu Fjellhotell fra 22. mars 2020.

 

 

 

Har du spørsmål?

Kontakt vårt booking team dersom du har flere spørsmål.

tlf: +47 61 29 32 00
epost: venabu@venabu.no